silutesmiestovvg@gmail.com
Grįžti atgal

ĮGYVENDINTI PROJEKTAI

ŠILUTĖS MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

"PAMARIO KRAŠTAS"

______________________________________________________________________________________

Projekto pavadinimas: "Šilutės miesto jaunimo verslumo ugdymas mokantis ir praktiškai veikiant"

Projekto kodas: 08.6.1-ESFA-V-911-23-0003

Projekto vykdytojas: Šilutės kultūros ir pramogų centras

Projekto partneriai: Šilutės turizmo ir paslaugų verslo mokykla, Šilutės rajono savivaldybė, VšĮ "Šilainė"

Projekto biudžetas: 16 283,69 Eur (iš jų 14 645,33 Eur ES ir valstybės biudžeto lėšos)

Projekto vykdymo laikas: nuo 2018-09-05 iki 2019-05-31

Projekto tikslas - įtraukti darbingą neaktyvų jaunimą į Šilutės miesto bendruomenės gyvenimą per verslumo ugdymą. Projektas atitinka 8.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ tikslą „Įgyvendinant vietos plėtros strategijas padidinti miestų bendruomenių socialinę integraciją ir pagerinti šių bendruomenių narių padėtį darbo rinkoje“.

Projekto veiklos:

1. Verslo pradmenų mokymai;

2. Kūrybinės dirbtuvės;

3. Praktinis produktų/gaminių išbandymas.

https://www.facebook.com/siluteskulturoscentras/videos/638432799902853/

   

    

    

______________________________________________________________________________________

Projekto pavadinimas: "Darbingo neaktyvaus jaunimo mokymas, verslumo ugdymas bei  įgūdžių suteikimas praktikos metu"

Projekto kodas: 08.6.1-ESFA-V-911-23-0002​

Projekto vykdytojas: Uždaroji akcinė bendrovė "Šilutės turgavietė"​

Projekto partneriai: Asociacija "Pamario jaunimas"

Projekto biudžetas: 16 913,00 Eur (iš jų 15 092,00 Eur ES ir valstybės biudžeto lėšos)

Projekto vykdymo laikas: nuo 2018-09-10 iki 2019-03-13

Projekto tikslas - pagerinti Šilutėje darbingo neaktyvaus jaunimo padėtį darbo rinkoje, suteikiant jiems finansinio raštingumo žinias bei praktinius verslumo įgūdžius, kartu ugdant bendruomeniškumą ir skatinant savanorystę. Projektas atitinka 8.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ tikslą „Įgyvendinant vietos plėtros strategijas padidinti miestų bendruomenių socialinę integraciją ir pagerinti šių bendruomenių narių padėtį darbo rinkoje“.

Projekto veiklos:

1. Savanoriškos veiklos organizavimas ir savanorystės mokymas;

2. Darbingo amžiaus nekatyvus vietos jaunimo mokymas;

3. Darbingo amžiaus neaktyvus vietos jaunimo praktika darbo vietoje.

______________________________________________________________________________________

Projekto pavadinimas: "Darbingo neaktyvaus jaunimo verslumo ugdymas turizmo srityje"

Projekto kodas: 08.6.1-ESFA-V-911-23-0001

Projekto vykdytojas: Tarptautinė mokslininkų ir ekspertų sąjunga​

Projekto partneriai: Moterų užimtumo centras

Projekto biudžetas: 16 333,33 Eur (iš jų 15 092,00 Eur ES ir valstybės biudžeto lėšos)

Projekto vykdymo laikas: nuo 2018-09-05 iki 2019-04-11

Projekto tikslas – mokantis ir praktiškai veikiant ugdyti darbingo amžiaus neaktyvaus jaunimo verslumą turizmo srityje. Tam specialiai buvo pasirinkta patraukli jaunimui praktinė verslumo ugdymo sritis – turizmas. Projektas atitinka 8.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ tikslą „Įgyvendinant vietos plėtros strategijas padidinti miestų bendruomenių socialinę integraciją ir pagerinti šių bendruomenių narių padėtį darbo rinkoje“. Projektu metu buvo siekiama – mažinti projekto dalyvių socialinę atskirtį bei padėti jiems integruotis į Šilutės miesto bendruomenę per bendravimą ir praktinius užsiėmimus drauge su turizmo ir IT žinovais. 

Projekto veiklos:

1. Bendrųjų įgūdžių mokymai skirti suteikti verslumo žinių mokantis ir praktiškai veikiant turizmo bei informacinių technologijų srityje;
2. Unikalaus „Google Maps“ principu varomo tinklapio sukūrimas.

http://www.tmes.lt/