silutesmiestovvg@gmail.com Atrask namus
Grįžti atgal

ĮGYVENDINTI PROJEKTAI

ŠILUTĖS MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

"PAMARIO KRAŠTAS"

______________________________________________________________________________________

Projekto pavadinimas: "Garso režisierių neformalaus profesinio mokymo ir praktikų darbo vietoje organizavimas ir pravedimas"

Projekto kodas: 08.6.1-ESFA-T-927-01-0245

Projekto vykdytojas: Šilutės kultūros ir pramogų centras

Projekto biudžetas: 12958,09 Eur (iš jų 11966,97 Eur ES ir valstybės biudžeto lėšos)

Projekto tikslas - įtraukti darbingą neaktyvų jaunimą į Šilutės miesto bendruomenės gyvenimą per verslumo ugdymą.

Darbo patirtis su jaunimu rodo, kad jauniems žmonėms yra sudėtinga įsitvirtinti darbo rinkoje ne vien dėl informacijos paieškos apie paklausias darbo vietas Šilutės mieste gebėjimų stokos ir dažniausiai darbdavio siūlomo minimalaus darbo užmokesčio. Manome, kad to esminės priežastys yra: 1) jaunimo menka orientacija darbo rinkoje; 2) žinojimas kokių bendrųjų gebėjimų reikia, siekiant pasirinkti tinkamą darbinę sritį ir  joje siekti profesionalumo; 3) socialinė šeimos padėtis; 4) ugdymo/mokymo įprastinės formos, kurios suteikia žinojimą „apie“ o ne patirtį „kaip veikti ir tuo pačiu mokytis“. Todėl šiuo projektu sprendžiame darbingų neaktyvių jaunuolių iš Šilutės miesto problemą. Pasirinkta tikslinė grupė – darbingo amžiaus neaktyvūs jaunuoliai (iki 29 metų), kurių gyvenamoji vieta Šilutė. Jaunimo įtraukimui į projekto įgyvendinimą pasirinkta patraukli jaunimui idėja – parengti garso režisieriaus neformalius mokymus ir organizuoti jų praktiką Šilutės kultūros ir pramogų centre.

Projektas atitinka 8.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ tikslą „Įgyvendinant vietos plėtros strategijas padidinti miestų bendruomenių socialinę integraciją ir pagerinti šių bendruomenių narių padėtį darbo rinkoje“.

Projekto veiklos:

1. Garso režisierių mokymai;

2. Savanoriška praktika darbo vietoje.

Projekto įgyvendinimo pradžia - 2020 m. gegužės 11 d.

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga - 2020 m. gruodžio 8 d.

    

______________________________________________________________________________________

Projekto pavadinimas: "Šilutės miesto jaunimo verslumo ugdymas mokantis ir praktiškai veikiant"

Projekto kodas: 08.6.1-ESFA-V-911-23-0003

Projekto vykdytojas: Šilutės kultūros ir pramogų centras

Projekto partneriai: Šilutės turizmo ir paslaugų verslo mokykla, Šilutės rajono savivaldybė, VšĮ "Šilainė"

Projekto biudžetas: 16 283,69 Eur (iš jų 14 645,33 Eur ES ir valstybės biudžeto lėšos)

Projekto vykdymo laikas: nuo 2018-09-05 iki 2019-05-31

Projekto tikslas - įtraukti darbingą neaktyvų jaunimą į Šilutės miesto bendruomenės gyvenimą per verslumo ugdymą. Projektas atitinka 8.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ tikslą „Įgyvendinant vietos plėtros strategijas padidinti miestų bendruomenių socialinę integraciją ir pagerinti šių bendruomenių narių padėtį darbo rinkoje“.

Projekto veiklos:

1. Verslo pradmenų mokymai;

2. Kūrybinės dirbtuvės;

3. Praktinis produktų/gaminių išbandymas.

https://www.facebook.com/siluteskulturoscentras/videos/638432799902853/

    

    

    

______________________________________________________________________________________

Projekto pavadinimas: "Darbingo neaktyvaus jaunimo mokymas, verslumo ugdymas bei  įgūdžių suteikimas praktikos metu"

Projekto kodas: 08.6.1-ESFA-V-911-23-0002​

Projekto vykdytojas: Uždaroji akcinė bendrovė "Šilutės turgavietė"​

Projekto partneriai: Asociacija "Pamario jaunimas"

Projekto biudžetas: 16 913,00 Eur (iš jų 15 092,00 Eur ES ir valstybės biudžeto lėšos)

Projekto vykdymo laikas: nuo 2018-09-10 iki 2019-03-13

Projekto tikslas - pagerinti Šilutėje darbingo neaktyvaus jaunimo padėtį darbo rinkoje, suteikiant jiems finansinio raštingumo žinias bei praktinius verslumo įgūdžius, kartu ugdant bendruomeniškumą ir skatinant savanorystę. Projektas atitinka 8.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ tikslą „Įgyvendinant vietos plėtros strategijas padidinti miestų bendruomenių socialinę integraciją ir pagerinti šių bendruomenių narių padėtį darbo rinkoje“.

Projekto veiklos:

1. Savanoriškos veiklos organizavimas ir savanorystės mokymas;

2. Darbingo amžiaus nekatyvus vietos jaunimo mokymas;

3. Darbingo amžiaus neaktyvus vietos jaunimo praktika darbo vietoje.

______________________________________________________________________________________

Projekto pavadinimas: "Darbingo neaktyvaus jaunimo verslumo ugdymas turizmo srityje"

Projekto kodas: 08.6.1-ESFA-V-911-23-0001

Projekto vykdytojas: Tarptautinė mokslininkų ir ekspertų sąjunga​

Projekto partneriai: Moterų užimtumo centras

Projekto biudžetas: 16 333,33 Eur (iš jų 15 092,00 Eur ES ir valstybės biudžeto lėšos)

Projekto vykdymo laikas: nuo 2018-09-05 iki 2019-04-11

Projekto tikslas – mokantis ir praktiškai veikiant ugdyti darbingo amžiaus neaktyvaus jaunimo verslumą turizmo srityje. Tam specialiai buvo pasirinkta patraukli jaunimui praktinė verslumo ugdymo sritis – turizmas. Projektas atitinka 8.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ tikslą „Įgyvendinant vietos plėtros strategijas padidinti miestų bendruomenių socialinę integraciją ir pagerinti šių bendruomenių narių padėtį darbo rinkoje“. Projektu metu buvo siekiama – mažinti projekto dalyvių socialinę atskirtį bei padėti jiems integruotis į Šilutės miesto bendruomenę per bendravimą ir praktinius užsiėmimus drauge su turizmo ir IT žinovais. 

Projekto veiklos:

1. Bendrųjų įgūdžių mokymai skirti suteikti verslumo žinių mokantis ir praktiškai veikiant turizmo bei informacinių technologijų srityje;
2. Unikalaus „Google Maps“ principu varomo tinklapio sukūrimas.

http://www.tmes.lt/