silutesmiestovvg@gmail.com Atrask namus

Šilutės miesto vietos veiklos grupė „Pamario kraštas“

Naujausia informacija

Strategija 2016 - 2023

Projekto tikslas – Sudaryti sąlygas kokybiškam Šilutės miesto veiklos grupės „Pamario kraštas“ vietos plėtros strategijos 2016 – 2023 m. įgyvendinimui.

Projekto tikslinė grupė – Šilutės miesto vietos veiklos darbuotojai, valdymo organo nariai ir vietos plėtros projektų pareiškėjai bei vykdytojai. Projekto įgyvendinimo metu bus vykdomi mokymai, stiprinantys gebėjimus, reikalingus įgyvendinti VPS ir rengti vietos plėtros projektus bei administruoti jų įgyvendinimą.

Skaityti plačiau
Lietuvos regioninė politika Europos socialinio fondo agentūra Vidaus reikalų ministerija Atrask namus