silutesmiestovvg@gmail.com Atrask namus
Grįžti atgal

KVIETIMŲ DOKUMENTAI

VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VERTINIMO IR ATRANKOS VIDAUS TVARKOS APRAŠAS

1 PRIEDAS, KVIETIMŲ PLANAS 2020 M. 

2 PRIEDAS, ATRANKOS KRITERIJAI

3 PRIEDAS, KVIETIMO TEIKTI VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS FORMA

4 PRIEDAS, VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIO PASIŪLYMO FORMA

5 PRIEDAS, VERTINTOJO DEKLARACIJA

6 PRIEDAS, ATITIKTIES BENDRIESIEMS ATRANKOS KRITERIJAMS VERTINIMO PATIKROS LAPAS

7 PRIEDAS, VERTINIMO PAGAL PRIORITETINIUS ATRANKOS KRITERIJUS PATIKROS LAPAS

8 PRIEDAS, KVIETIMO TEIKTI PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VERTINIMO ATASKAITA

_____________________________________________________________________________________________________

SMULKIOJO AR VIDUTINIO VERSLO SUBJEKTO STATUSO DEKLARACIJOS FORMA F1

_____________________________________________________________________________________________________

NETIESIOGINIŲ IŠLAIDŲ APSKAIČIAVIMO PAVYZDYS

_____________________________________________________________________________________________________

SAVANORIŠKOS PRAKTIKOS ATLIKIMO TVARKOS APRAŠAS

_____________________________________________________________________________________________________

LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽIMTUMO ĮSTATYMAS

_____________________________________________________________________________________________________

PROJEKTŲ SPECIFINĖS RIZIKOS IR JŲ VALDYMO PRIEMONĖS

_____________________________________________________________________________________________________

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ KATALOGAS

_____________________________________________________________________________________________________

PROJEKTO DALYVIŲ TIKSLINĖS GRUPĖS

_____________________________________________________________________________________________________

PROJEKTĄ VYKDANČIO PERSONALO SAVANORIŠKO DARBO ĮNAŠO PRIEMONĖJE NR. 08.61-ESFA-V-911 "VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ ĮGYVENDINIMAS" FIKSUOTOJO ĮKAINIO NUSTATYMO TYRIMO ATASKAITA

_____________________________________________________________________________________________________

BENDRŲJŲ ĮGŪDŽIŲ MOKYMO FIKSUOTOJO ĮKAINIO NUSTATYMO TYRIMO ATASKAITA

_____________________________________________________________________________________________________

RENGINIO ORGANIZAVIMO FIKSUOTOJO ĮKAINIO NUSTATYMO TYRIMO ATASKAITA

_____________________________________________________________________________________________________

KURO IR VIEŠOJO TRANSPORTO IŠLAIDŲ FIKSUOTŲJŲ ĮKAINIŲ NUSTATYMO TYRIMO ATASKAITA

_____________________________________________________________________________________________________

PASLAUGŲ VIDUTINIŲ RINKOS KAINŲ DUOMENŲ BAZĖ (Šiuos įkainius pareiškėjai gali naudoti paraiškoje grįsdami atitinkamų paslaugų įkainius.)

_____________________________________________________________________________________________________