silutesmiestovvg@gmail.com
Grįžti atgal

KVIETIMŲ DOKUMENTAI

VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VERTINIMO IR ATRANKOS VIDAUS TVARKOS APRAŠAS

1 PRIEDAS, KVIETIMŲ PLANAS 2019 M. (atnaujintas)

2 PRIEDAS, ATRANKOS KRITERIJAI

3 PRIEDAS, KVIETIMO TEIKTI VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS FORMA

4 PRIEDAS, VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIO PASIŪLYMO FORMA

5 PRIEDAS, VERTINTOJO DEKLARACIJA

6 PRIEDAS,  ATITIKTIES BENDRIESIEMS ATRANKOS KRITERIJAMS VERTINIMO PATIKROS LAPAS

7 PRIEDAS, VERTINIMO PAGAL PRIORITETINIUS ATRANKOS KRITERIJUS PATIKROS LAPAS

_________________________________________________________________________________________________________________

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ KATALOGAS

_________________________________________________________________________________________________________________

PROJEKTO DALYVIŲ TIKSLINĖS GRUPĖS

_________________________________________________________________________________________________________________

PROJEKTĄ VYKDANČIO PERSONALO SAVANORIŠKO DARBO ĮNAŠO PRIEMONĖJE NR. 08.61-ESFA-V-911 "VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ ĮGYVENDINIMAS" FIKSUOTOJO ĮKAINIO NUSTATYMO TYRIMO ATASKAITA

_________________________________________________________________________________________________________________

BENDRŲJŲ ĮGŪDŽIŲ MOKYMO FIKSUOTOJO ĮKAINIO NUSTATYMO TYRIMO ATASKAITA

_________________________________________________________________________________________________________________

RENGINIO ORGANIZAVIMO FIKSUOTOJO ĮKAINIO NUSTATYMO TYRIMO ATASKAITA

_________________________________________________________________________________________________________________

KURO IR VIEŠOJO TRANSPORTO IŠLAIDŲ FIKSUOTŲJŲ ĮKAINIŲ NUSTATYMO TYRIMO ATASKAITA

_________________________________________________________________________________________________________________

PASLAUGŲ VIDUTINIŲ RINKOS KAINŲ DUOMENŲ BAZĖ (Šiuos įkainius pareiškėjai gali naudoti paraiškoje grįsdami atitinkamų paslaugų įkainius.)

_________________________________________________________________________________________________________________