silutesmiestovvg@gmail.com Atrask namus
Grįžti atgal

TEISĖS AKTAI

2021-2027 M. TEISĖS AKTAI

2021–2027 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ PROGRAMOS IR EKONOMIKOS GAIVINIMO IR ATSPARUMO DIDINIMO PLANO „NAUJOS KARTOS LIETUVA“ ADMINISTRAVIMO TAISYKLĖS IR PROJEKTŲ ADMINISTRAVIMO IR FINANSAVIMO TAISYKLĖS

_________________________________________________________________________________________________________________

2022–2030 M. PLĖTROS PROGRAMOS VALDYTOJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS VIEŠOJO VALDYMO PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS NR. 01-004-08-04-01 „DIDINTI VISUOMENĖS ĮSITRAUKIMĄ Į VIETOS PROBLEMŲ SPRENDIMĄ“ VEIKLOS „BIVP METODO TAIKYMAS: PARAMA VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ ADMINISTRAVIMUI“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

_________________________________________________________________________________________________________________

VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ RENGIMO IR ATRANKOS TAISYKLĖS

_________________________________________________________________________________________________________________

VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS

_________________________________________________________________________________________________________________

SOCIALINIO VERSLO PARAMOS, ĮGYVENDINANT 2021-2027 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ PROGRAMĄ TAISYKLĖS

2014-2020 M. TEISĖS AKTAI

PROJEKTŲ ADMINISTRAVIMO IR FINANSAVIMO TAISYKLĖS

_________________________________________________________________________________________________________________

2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 8 PRIORITETO „SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR KOVA SU SKURDU“ NR. 08.6.1-ESFA-T-927 PRIEMONĖS „SPARTESNIS VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ ĮGYVENDINIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

_________________________________________________________________________________________________________________

2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 8 PRIORITETO „SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR KOVA SU SKURDU“ NR. 08.6.1-ESFA-V-911 PRIEMONĖS „VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ ĮGYVENDINIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

_________________________________________________________________________________________________________________

VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ ATRANKOS IR ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS

_________________________________________________________________________________________________________________

2014-2020 ES FONDŲ INVESTICIJŲ ŽENKLO NAUDOJIMO TVARKA

_________________________________________________________________________________________________________________

VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ ATRANKOS IR ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS