silutesmiestovvg@gmail.com Atrask namus
Grįžti atgal

Strategija 2023 - 2029

Informuojame, kad 2024 m. gegužės 13 d., Šilutės miesto VVG "Pamario kraštas" Visuotinis narių susirinkimas (VS protokolas 2024-05-13 Nr. 2) patvirtino "Šilutės miesto 2023 - 2029 m. vietos plėtros strategiją". 2024 m. gegužės 30 d. LR Vidaus reikalų ministrės įsakymu Nr. 1V-359 buvo patvirtinta "Šilutės miesto 2023-2029 m. vietos plėtros strategija".

ŠILUTĖS MIESTO 2023 - 2029 M. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA

_________________________________________________________________________________________________________________

Informuojame, kad 2023 m. gruodžio 7 d., 12.00 val., šaukiamas Visuotinis narių susirinkimas Nr. 7. Susirinkimas vyks Šilutės miesto VVG „Pamario kraštas“ patalpose, adresu Lietuvininkų g. 17, Šilutė (201 kab.).

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl Šilutės miesto 2023 - 2029 m. vietos plėtros strategijos patvirtinimo.

_________________________________________________________________________________________________________________

Kviečiame Šilutės miesto bendruomenę susipažinti su Šilutės miesto 2023-2029 m. vietos plėtros strategijos projektu. Pastabų ir pasiūlymų laukiame nuo 2023 m. lapkričio 23 d. iki 2023 m. lapkričio 30 d. (imtinai), el. p. silutesmiestovvg@gmail.com.

ŠILUTĖS MIESTO 2023 - 2029 M. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS PROJEKTAS

_______________________________________________________________________________________________________________

PROJEKTO "ŠILUTĖS MIESTO 2023 - 2029 M. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS" PARENGIMAS

2023 m. birželio 26 d. Šilutės miesto vietos veiklos grupė "Pamario kraštas" ir VšĮ "Centrinė projektų valdymo agentūra" pasirašė projekto "Šilutės miesto 2023 - 2029 m. vietos plėtros strategijos" parengimo sutartį Nr. 11-001-T-0008. Projekto tikslas - įtraukiant vietos bendruomenę parengti Šilutės miesto 2023 - 2029 metų vietos plėtros strategiją. Strategija rengiama siekiant prisidėti prie 2021 - 2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos 4 prioriteto „Socialiai atsakingesnė Lietuva“ 4.7 ir 4.9 uždavinių. Projekto įgyvendinimo metu bus identifikuota Šilutės miesto socialinė, ekonominė, demografinė situacija, problemos ir gyventojų poreikiai, prie kurių sprendimo ir užtikrinimo prisidės parengta vietos plėtros strategija.

Projekto veiklų pradžios data: 2023-02-22

Projekto veiklų pabaigos data: 2023-10-01

Projekto vertė: 9 958,58 Eur

ES finansavimas: 8 464,79 Eur