silutesmiestovvg@gmail.com Atrask namus
Grįžti atgal

Strategija 2016 - 2023

Projekto tikslas – Sudaryti sąlygas kokybiškam Šilutės miesto veiklos grupės „Pamario kraštas“ vietos plėtros strategijos 2016 – 2023 m. įgyvendinimui.

Projekto tikslinė grupė – Šilutės miesto vietos veiklos darbuotojai, valdymo organo nariai ir vietos plėtros projektų pareiškėjai bei vykdytojai. Projekto įgyvendinimo metu bus vykdomi mokymai, stiprinantys gebėjimus, reikalingus įgyvendinti VPS ir rengti vietos plėtros projektus bei administruoti jų įgyvendinimą.

Numatomos veiklos:

  • Vietos plėtros strategijos įgyvendinimui administruoti reikalingų procedūrų – bendruomenės inicijuotos vietos plėtros projektų atrankos kriterijų rengimas;
  • Vietos plėtros projektų vertinimas ir atranka;
  • Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo stebėsena, vertinimas ir atnaujinimas;
  • Vietos plėtros projektų rengėjų ir vykdytojų gebėjimų, reikalingų rengti vietos plėtros projektus ir (ar) administruoti jų įgyvendinimą, stiprinimas;
  • Šilutės miesto vietos veiklos grupės „Pamario kraštas“ darbuotojų, valdymo organų narių, kompetencijų stiprinimas.

Numatomas rezultatas – tinkamai įgyvendinta vietos plėtros strategija, apmokyti vietos plėtros projektų rengėjų ir vykdytojų atstovai, parengti vietos plėtros strategijoms įgyvendinti skirtų projektų sąrašai, parengtos vietos plėtros strategijų įgyvendinimo ataskaitos.

ASOCIACIJOS ŠILUTĖS MIESTO VVG "PAMARIO KRAŠTAS" VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA 2016-2023 M. (NAUJOJI REDAKCIJA 2021-02-24)

___________________________

ASOCIACIJOS ŠILUTĖS MIESTO VVG "PAMARIO KRAŠTAS" VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA 2016-2023 M. (2020-07-28)

___________________________

ASOCIACIJOS ŠILUTĖS MIESTO VVG "PAMARIO KRAŠTAS" VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA 2016-2023 M. (2020-02-17)

___________________________

ASOCIACIJOS ŠILUTĖS MIESTO VVG "PAMARIO KRAŠTAS" VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA 2016-2023 M. (2019-09-19)

___________________________

ASOCIACIJOS ŠILUTĖS MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS “PAMARIO KRAŠTAS“ VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA 2016-2023 M. NAUJOJI REDAKCIJA 2018-07-09

___________________________

ASOCIACIJOS ŠILUTĖS MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS „PAMARIO KRAŠTAS“ VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA 2016-2023 M