silutesmiestovvg@gmail.com Atrask namus
Grįžti atgal

2019-07-11 diskusija tema „Bendruomenės inicijuota vietos plėtra: 2021-2027 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investavimo kryptys“

2019-07-03

2019 m. liepos 11 d. LR Vidaus reikalų ministerija organizuoja apskritojo stalo diskusiją tema „Bendruomenės inicijuota vietos plėtra: 2021-2027 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investavimo kryptys“. Diskusijos tikslas - Vidaus reikalų ministerijos siekis pasikonsultuoti su ekonominių, socialinių partnerių, pilietinės visuomenės, mokslo bendruomenės, taip pat suinteresuotų valstybės ir kitų institucijų atstovais dėl siektinų rezultatų ir veiksmų, kuriuos tikslinga būtų remti 2021-2027 metų Europos socialinio fondo ir Europos regioninės plėtros fondo lėšomis taikant bendruomenės inicijuotos vietos plėtros metodą. Diskusija vyks LR Vidaus reikalų ministerijoje, adresu Šventaragio g. 2, Vilnius (nuo 9.30 val. iki 12.00 val.). Šioje diskusijoje dalyvaus Šilutės miesto VVG "Pamario kraštas" projekto vadovė Rimutė Pilipavičienė, kuri atstovaus Miestų VVG tinklą.