silutesmiestovvg@gmail.com Atrask namus
Grįžti atgal

GAUTI VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

2019-12-17

2019 m. gruodžio 16 d., baigėsi kvietimas teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus pagal Strategijos 2.2.2 veiksmą „Neformalaus profesinio mokymo ir praktikų darbo vietoje organizavimas ir pravedimas". 

Gauti trys pasiūlymai projektams:

 - „Robotikos - pažangios specializacijos kompetencijų ugdymas ir įgūdžių suteikimas praktikos metu“, pareiškėjas VŠĮ „Tavo Robotas“;

- „Garso režisierių neformalaus profesinio mokymo ir praktikų darbo vietoje organizavimas ir pravedimas", pareiškėjas Šilutės kultūros ir pramogų centras;

- „Šilutės miesto ekonomiškai neaktyvių gyventojų užimtumo didinimas siekiant pagerinti įsidarbinimo galimybes", pareiškėjas Šilutės turizmo informacijos centras.