silutesmiestovvg@gmail.com Atrask namus
Grįžti atgal

Kviečiame aktyviai dalyvauti Šilutės miesto 2023-2029 metų Vietos plėtros strategijos rengime!

2023-03-01

Šilutės miesto vietos veiklos grupė „Pamario kraštas“ šiuo metu rengia Šilutės miesto 2023-2029 m. vietos plėtros strategijos projektą ir kviečia Šilutės miesto NVO, VŠĮ, bendruomenes ir kitas įstaigas, įmones, organizacijas ir gyventojus teikti projektines idėjas ir kitus siūlymus.

Visų mūsų įsitraukimas į Šilutės miesto 2023-2029 metų vietos plėtros strategijos rengimą sudarys galimybes vykdyti veiklas, įgyvendinant 2021–2027 m. ES fondų investicijų programos uždavinius:

  • 4.7. uždavinį „Skatinti aktyvią įtrauktį, siekiant propaguoti lygias galimybes, nediskriminavimą ir aktyvų dalyvavimą, ir gerinti įsidarbinamumą, ypač palankių sąlygų neturinčių grupių“;
  • 4.9. uždavinį „Skatinti marginalizuotų bendruomenių, mažas pajamas gaunančių namų ūkių ir nepalankioje padėtyje esančių grupių, įskaitant specialiųjų poreikių turinčius asmenis, socialinę ir ekonominę įtrauktį vykdant integruotus veiksmus, be kita ko, teikti aprūpinimą būstu ir socialines paslaugas “.

Kviečiame visus gyventojus ir organizacijų, įstaigų, verslo atstovus kelti aktualias socialines problemas ir siūlyti jų sprendimo būdus, socialinio verslo skatinimo priemones ir teikti kitus Jūsų nuomone aktualius Šilutės miestui siūlymus vietos veiklos grupei „Pamario kraštas“.

Laukiame Jūsų projektinių pasiūlymų (idėjų) iki 2023-04-03 VVG elektroniniu paštu silutesmiestovvg@gmail.com. Smulkesnė informacija Tel. +370 621 41116.