silutesmiestovvg@gmail.com Atrask namus
Grįžti atgal

Mokymai Miestų vietos veiklos grupėms

Mokymai Miestų vietos veiklos grupėms2019-10-20

Vidaus reikalų ministerija, įgyvendinama UAB „BGI Consulting“ 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8.6.1. uždavinio „Pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių verslo ir vietos valdžios ryšius“ įgyvendinimo pažangos vertinimo ataskaitos rekomendacijas dėl miestų vietos veiklos grupių  (toliau – VVG) konsultavimo privačių interesų deklaravimo, interesų konfliktų rizikos ir prevencijos didinant vietos plėtros strategijų įgyvendinimo skaidrumą klausimais, Š. m. spalio 24–25 d., konferencijų centre „Grand Villa“, Byliškėse, Prienų rajone, rengia mokymus Miestų vietos veiklos grupėms. Į mokymus vyks Šilutės miesto VVG "Pamario kraštas" projekto administratorė Indrė Rimkienė ir projekto finansininkė Justina Šiaudvytienė.

MOKYMŲ DARBOTVARKĖ